Монгол банк

Долларын ханш 2029 төгрөгт хүрлээ

2016-02-22 07:11

Өнөөдрийн байдлаар АНУ-ын доллар 2029.30 төгрөгийн ханштай байна. Энэ нь өмнөх сар болон жилтэй харьцуулахад маш хурдацтай өссөн үзүүлэлт юм. 2015 оны 2 сард доллар 1970 төгрөгийн ханштай байсан юм.