Бусад

Монголын эдийн засаг олон нийтийн нүдээр

О.Намуун news.trends.mn
2015-06-02 16:13

Сант Марал сангаас гаргасан монголын нийгэм улс төр, эдийн засгийн байдлын талаарх “Улс төрийн барометр” 4-р сарын судалгааг танилцуулж байгаа билээ. Өмнө нь бид Монгол улсыг удирдах боломжтой улс төрийн системийн талаарх олон нийтийн бодлыг визуал хэлбэрээр хүргэж байсан (энд дарж үзнэ үү!) . Харин энэ удаад монголын эдийн засгийн өнөөгийн байдлыг олон нийт юу гэж харж байгаа талаар хүргэе.

Ерөнхийдөө судалгааны энэ хэсэг гурван асуултад л хариулт авах бөгөөд энэ нь Монгол улсын эдийн засгийн ерөнхий төлөв, одоогийн төлөв, ирээдүйн төлөвийн тухай юм.

Дээрх судалгааны дүнгээс манай эдийн засгийн өнөөгийн байдал муу байгаа ч иргэдийн дунд сайжирна гэсэн бат итгэл оршсоор байгаа нь харагдаж байна.