Засгийн газар

Гадаад иргэдийн оршин суух зөвшөөрлийн хугацаанд өөрчлөлт оруулжээ

М.Энхмаа news.trends.mn
2015-06-03 17:33

Өчигдрийн Засгийн газрын ээлжит хуралдаанаар хэд хэдэн асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэсэн юм.

Хуралдаанаар Засгийн газрын 2010 оны тогтоолоор баталсан “Гадаадын иргэн Монгол Улсад оршин суух болон түүнийг бүртгэх журам”-д  дараах нэмэлт өөрчлөлт оруулжээ.

Мөн  “Монгол Улсад 2015-2016 онд цагаачлуулж болох гадаадын иргэдийн тоо, бүтэц, байршлын тухай” УИХ-ын тогтоолын төслийг хэлэлцэн дэмжээд холбогдох шийдвэрийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлэхээр тогтсон байна.