Дэлхийд

Олон улсын трэнд: Ирээдүйд аль салбарт ажлын байр нэмэгдэх вэ?

О.Намуун news.trends.mn
2015-06-12 16:20

АНУ-ын “CareerBuilder” компаниас ирээдүйд ажлын байр нэмэгдэх салбаруудын тухай судалгааг гаргажээ.  Уг судалгаагаар 90 улсын хөдөлмөр эрхлэлтийн мэдээлэл дээр үндэслэн, ирээдүйн дэлхийн чиг хандлагыг тодорхойлсон байна.

Үүнээс харахад ирэх жилүүдэд эдүйд эрүүл мэнд, технологийн мэргэжилтнүүдийн эрэлт ихсэх магадлалтай байгаа аж. АНУ-ын хувьд гэхэд л дээрх салбарын хүрээнд 2014-2019 онд дор хаяж 8 сая шинэ ажлын байр бий болгохоор төлөвлөөд байгаа юм.

Доорх инфографикт ажлын байр өсөх хандлагатай салбаруудыг боломжит өсөлтийн хувийн хамтаар харууллаа: