Бусад

Инфографик: Хэрвээ дэлхий 100 хүнтэй бол 60 нь Азиуд

О.Намуун
2015-06-17 15:48

Доорх инфографикт дэлхийн хүн амыг хүйс, нас, шашин шүтлэг, бичиг үсэг тайлагдсан байдал, мэдээлэл авах чадвар, хүнс тэжээл, ус, гэр орон, хэл, амьдардаг тивээр нь ангилан харуулжээ.

Үүнээс харахад хэрвээ дэлхий 100 хүнтэй бол Ази тивд 60 хүн, Африк тивд 15 хүн, Америк тивд 14 хүн, Европ тивд 11 хүн тус тус амьдардаг байх юм.