Дэлхийд

Facebook: Сүлжээнд хандах боломжгүй

trends.mn
2015-09-25 00:53

Баасан гарагийн шөнө Facebook олон нийтийн сүлжээний сервер алдаа зааж, хэрэглэгчдээс хандах боломжгүй байдал үүсэв. Уг сүлжээнд өнгөрсөн оны 9 сард анх удаа ийм асуудал гарснаас хойш, 2015 оны 1 сар, 9 сард тус тус хандах боломжгүй алдаа гарлаа.  Алдаа зааснаас хойш 5 минутын дараа сэргэж, дахиад нэг унаснаас хойш хэсэг хугацааны дараа сэргээд хэвийн ажиллаж байна.