Дэлхийд

Монгол улс зээлийн хүүгийн хэмжээгээрээ өндөрт тооцогддог

М.Энхмаа
2015-09-29 01:12

Хувийн хэвшлийнхний санхүүгийн хэрэгцээнд зориулан банкнаас урт болон богино хугацаанд олгогддог мөнгөний хүүг зээлийн хүү гэдэг. Зээлийн хүүгийн хэмжээ нь санхүүгийн зээл авах зорилго болон зээлээ  төлөх чадвараас хамаараад өөр өөр байдаг. Үүний адилаар дэлхийн улс орнуудын зээлийн хүүгийн хэмжээ тухайн орны нөхцөл байдлаас хамаараад харилцан адилгүй байдаг байна. 

Азийн улс орнуудын зээлийн хүүгийн хэмжээг харьцуулан харуулж байна.

2014 оны байдлаар Азийн зээлийн хамгийн бага хүүтэй орны тоонд Япон /1-т/, Израйль /2-т/, БНСУ /3-т/, Кувейт /4-т/, Малайз /5-т/ бичигджээ.

Харин зээлийн хамгийн өндөр хүүтэй орны тоонд Тажикстан /1-т/, Монгол /2-т/, Азарбайжан /3-т/, Армен /4-т/, Киргиз /5-т/ бичигдсэн байна.