Нийгэм

Сайн мэдээ: Баянгол дүүрэгт өнөөдөр 480 хүүхэд хүлээн авах боломжтой 2 цэцэрлэг нээлтээ хийнэ

Bolor Rose
2015-10-15 01:51

Баянгол дүүрэгт өнөөдөр 2 цэцэрлэг нээлтээ хийнэ.  Тодруулбал, Баянгол дүүрэгт 10 бүлгийн нийт 400 хүүхэд хүлээн авах боломжтой  57 дугаар цэцэрлэгийг ашиглалтад оруулж өнөөдөр нээлтийг нь хийхээр болжээ. Мөн тус дүүргийн 157 дугаар цэцэрлэгт өргөтгөлийн барилга шинээр барьж 2 анги  нэмж ашиглалтад оруулсан бөгөөд нийт 80 хүүхэд хүлээн авах боломжтой болж байгаа юм байна.