Улсын их хурал

Өнөөдрийн чуулганаар дараах хуулийн төслүүдийг хэлэлцэнэ

Bolor Rose news.trends.mn
2015-11-05 10:02

Өнөөдрийн УИХ-ын намрын ээлжит чуулганы нэгдсэн хуралдаан 14 цагаас эхэлнэ. Чуулганаар дараах хуулийн төслүүдийг авч хэлэлцэнэ. Үүнд: 

- "Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2016 онд баримтлах үндсэн чиглэл батлах тухай" УИХ-ын тогтоолын төсөл

- МУ-ын 2016 оны төсвийн тухай, Нийгмийн даатгалын сангийн 2016 оны төсвийн тухай, Хүний хөгжил сангийн 2016 оны төсвийн тухай хуулийн төслийн хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд 

- Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2016 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2017-2018 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуулийн төсөл 

- Монгол улсын  2016 оны төсвийн тухай, Нийгмийн даатгалын сангийн 2016 оны төсвийн тухай, Хүний хөгжил сангийн 2016 оны төсвийн тухай хуулийн төслүүд 

- Монгол улсын засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк хооронд байгуулах "Нийгмийн халамжийг дэмжих хөтөлбөр"-ийн зээлийн хэлэлцээрийг соёрхон батлах хуулийн төсөл 

-Монгол улсын засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк хооронд байгуулах "Хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн хөгжил төслийн нэмэлт санхүүжилт"-ийн зээлийн хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөл 

- "Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлого батлах тухай" УИХ-ын тогтоолын төсөл