Нийгэм

2016 оны төсвөөс аймгуудад хэдэн төгрөг хуваарилсан бэ?

Bolor Rose news.trends.mn
2015-11-30 17:58

Монгол Улсын 2016 оны төсвийн тухай хуулийн төсөлд батлагдаад удаагүй байгаа билээ. Та бүхэндээ 2016 оны төсөвт аймаг, орон нутгуудад хэдэн төгрөг зарцуулахаар хуваарилсныг доорх графикаар харуулж байна. 2016 оны төсвөөс нийт аймгуудад 148,294.9 сая төгрөгийн санхүүжилт олгохоор тусгасан байна. Үүнээс хамгийн аймгуудаас хамгийн их төсөв буюу Хөвсгөл аймагт 19107.3 сая төгрөгийн санхүүжилт олгохоор болсон байна.  

2016 онд батлагдсан төсвийн PDF файлыг  энд хавсаргалаа.