Засгийн газар

2030 он хүртэл барьж байгуулах хар төмөрлөгийн үйлдвэрүүд

М.Энхмаа
2016-01-11 14:33

УИХ-ын “Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого”-ын дагуу Аж үйлдвэрийн сайдын 2016 оны 1-р сарын 4-ны тушаалаар Хар төмөрлөгийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх зорилтот хөтөлбөрийг боловсруулан гаргасан байна.

Энэхүү хөтөлбөр хэрэгжих 2016-2030 оны хооронд барьж байгуулах Гангийн үйлдвэрийн цогцолбор болоод ашигт малтмалын орд газрыг түшиглэсэн түүхий эд, материал, хайлшийн үйлдвэрүүдийг доор танилцууллаа.