Засгийн газар

Энэ онд цэргийн албыг дүйцүүлэн хаах иргэдийн төлбөрийн хэмжээг тогтооно

М.Энхмаа news.trends.mn
2016-02-15 09:31

Өнөөдөр засгийн газрын ээлжит хуралдаанаар долоон асуудал хэлэлцэнэ. Хэлэлцэх асуудалд 2016 онд цэргийн албыг дүйцүүлэн хаах иргэдийн тооны дээд хязгаар, мөнгөн төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай хэлэлцэхээр төлөвлөсөн байна.

Хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг доор харууллаа.