Улсын их хурал

Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хууль ирэх 1 сараас хэрэгжиж эхэлнэ

М.Энхмаа
2015-07-02 08:14

Өнөөдөр УИХ-ын нэгдсэн чуулганаар Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хуулийг баталлаа. Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хуулийг 2016 оны 1-р сарын 16-аас эхлэн хүчин төгөлдөр үйлчилж эхлэх юм байна. Хуулийн төслийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс харж болно.

Мөн Галын аюулгүй байдлын тухай болон Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хуулиудыг баталжээ.

Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн талаарх мэдээллийг эндээс , Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай  хуулийг эндээс мөн эндээс харж болно.